• Volg ons

15-04-2018

Wijziging Privacyverklaring

Privacy

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Wij bij Acanthus Facilitaire Dienstverlening hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw privacy bij ons in goede handen is. Wij vinden dat u als klant altijd hoort te weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij ermee doen. En dat u hier makkelijk en snel inzicht in hoort te hebben. Daarom gaan we het anders doen. We zorgen voor meer transparantie en meer gemak en passen ons Privacy Statement hierop aan. Omdat vanaf 25 mei ook de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingaat vindt u vanaf dat moment hier ons vernieuwde Privacy Statement. Wij zorgen ervoor dat u precies weet waar u aan toe bent. En, net zoals dat geldt bij voorwaarden, adviseren wij u het nieuwe statement dan te lezen.

Voor nu alvast de belangrijkste wijzigingen:

 • U krijgt meer zeggenschap over uw persoonsgegevens.
 • Wij zijn meer transparant over het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens.
 • Wij geven u meer keuze in wat wij met uw persoonsgegevens kunnen en mogen doen.
 • U krijgt heldere informatie over uw rechten.
 • En wij informeren u over twee nieuwe rechten:
  - recht op beperking: uw recht op beperking van het gebruik van persoonsgegevens.
  - recht op dataportabiliteit: uw recht om persoonsgegevens via een gedownload bestand door te geven aan een andere schoonmaakleverancier.

Dit is een aangescherpte wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Aangepast aan het digitale tijdperk. Want steeds vaker worden persoonsgegevens gedeeld. En deze wet zorgt ervoor dat bedrijven moeten kunnen aangeven welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. En ook hoe deze persoonsgegevens zijn beveiligd. Deze nieuwe wetgeving geldt voor alle Europese ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Als u telefonisch, via onze website of andere verkoopkanalen een overeenkomst voor de levering van onze diensten zoals schoonmaak, glasbewassing, vloeronderhoud, bedrijfscatering, beveiliging, groenonderhoud, receptiediensten, hoteldiensten, interim management, particuliere schoonmaak of een ander product/dienst met ons afsluit dan leggen wij een aantal persoonsgegevens van u vast.

Wij kunnen persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bankrekeningnummer. Daarnaast kan het gaan om:

 • Surf- en klikgegevens als u onze websites bezoekt

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor:

 • Het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst.
 • Het uitvoeren van de overeenkomst zoals het leveren van producten of diensten of om uw vraag over een product of dienst in behandeling te nemen.
 • Risicobeheer; Acanthus Facilitaire Dienstverlening voert onder meer een analyse uit op het risico van niet nakoming van de betalingsverplichtingen
 • Analyse om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Marketingdoeleinden: We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, magazines, aanbiedingen of andere marketingberichten te sturen. We kunnen voor onze marketingberichten verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail, apps en sociale media. 

Voor een goede dienstverlening aan onze klanten maken wij gebruik van derde partijen (onderaanneming). Een derde partij verwerkt onze klantgegevens alleen als dit ten goede komt van de dienstverlening. Wij maken dan altijd vooraf duidelijke afspraken met hen, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven. Wij verkopen nooit klantgegevens aan derde partijen die deze voor eigen doeleinden gebruiken.

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben. En waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Als u dit wilt, stuurt u dan een brief, waarin u om inzage in uw persoonsgegevens vraagt. Zet in de brief uw naam, adres en telefoonnummer. En stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij willen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer info:  Een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs

Daarnaast heeft u het recht op uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist, onvolledig of niet overeenkomstig de wet worden verwerkt. Wilt u gebruikmaken van dit recht, stuurt u ons dan ook een brief. 
Ons postadres vindt u op onze contactpagina

 • Niet langer dan wettelijk toegestaan
 • Niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals Acanthus Facilitaire Dienstverlening, moeten datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van klantdata op social media

Bij Acanthus Facilitaire Dienstverlening staat de relatie met onze klanten op nummer één. Wij zijn altijd in gesprek met onze klanten. Wij staan klaar voor ze wanneer zij ons ons nodig hebben. Wij nemen de privacy regels en de belangen van onze klanten zeer serieus. Omdat de markt door alle nieuwe technologieën en ontwikkelingen zo aan het veranderen is, kijken we voortdurend of de data van onze klanten goed beschermd is. Ook bij de introductie van nieuwe producten en/of diensten.

We staan voor onze klanten klaar via de kanalen waar zij het liefst willen zijn en gebruik van maken. Steeds meer klanten maken gebruik van social media, waaronder Facebook. Wij daarom ook. We benaderen onze klanten in deze kanalen voor interessante informatie, services en/of aanbiedingen rondom facilitaire dienstverlening. Dat doen we omdat we dan oprecht van mening zijn dat we iets interessants of belangrijks te bieden hebben in het kanaal waar klanten dit het meest waarderen.

Om onze berichten over services of aanbiedingen persoonlijk aan te kunnen bieden, matchen wij e-mailadressen met Facebook. Uiteraard gebeurt dit versleuteld. Er wordt geen data verkocht aan Facebook of andere social media. Facebook deelt ook geen klantdata met ons, wij kunnen alleen kiezen om berichten te sturen aan personen met een bepaald profiel, zoals personen die geïnteresseerd zijn in schoonmaak en aanverwante zaken.